36 KM - CYKLO

ITINERÁŘ

Start (7:00 - 10:00): budova gymnázia

Vlastní značení: Od gymnázia se vydáme dolu směrem k hlavní silnici. Na křižovatce odbočíme vlevo a následující kruhový objezd opustíme druhým výjezdem. Pokračujeme přibližně 450 m po hlavní silnici, kolem restaurace Bio střela. Odbočíme vpravo do ulice pod Nádražím. Na křižovatce se vydáme vlevo do Lesní ulice.

Červená turistická značka: Na konci ulice Lesní se dáme doleva po štěrkové cestě. Zde se napojíme na červené značení a budeme pokračovat stále rovně 3 km kolem myslivny Senný Dolík.

Vlastní značení – na rozcestí se dáme vlevo a budeme pokračovat stále rovně až k hlavní silnici. Na hlavní silnici odbočíme vlevo. Po 1,2 km se dáme vpravo přes kaolínku Kaznějov a za čerpací stanicí odbočíme vlevo. Na prvním rozcestí zahneme vlevo a dále opustíme zpevněnou cestu odbočením na lesní cestu vpravo. Budeme pokračovat přes koleje a Kaznějovský potok stále rovně.

Zelené značení – na rozcestí se dáme stále rovně po zeleném pásovém značení. Kolem památníku U Svaté Trojice budeme pokračovat vlevo a stále po zeleném značení.

Vlastní značení – Na rozcestí odbočíme vlevo. Budeme pokračovat stále rovně 1,7 km po vlastním značení.

Červené místní značení: Zde na rozcestí Modrý kříž se napojíme rovně na červené značení, kolem kaolinových lomů Trnová a přes Horní Břízu – kontrola č. 1

Horní Bříza – 1. kontrola (13,5 km, 7:45 – 12:30)

Dále pokračujeme ulicí U Klubu. Poté budeme pokračovat rovně po úzké cestě.

vlastní značení - Po 150 m opustíme červené značení vlevo a po přejezdu potoka odbočíme vpravo. Budeme pokračovat přibližně 500 m rovně.

červené místní značení – Zde se napojíme na červené značení, po kterém dojedeme až na rozcestí Na Bohoutově.

vlastní značení – Odbočíme vlevo na silnici a po ní pojedeme přibližně 1,5 km. Opatrně přejedeme hlavní silnici a dostaneme se do ulice Americká. Poté odbočíme vlevo do ulice Husova a pak rovně mírně vlevo projedeme ulicí Na Vrškách. Na konci ulice se dáme travnatou cestičkou vpravo mezi domy a dostaneme se do ulice Malá. Odbočíme vlevo do ulice Družstevní.

Žlutá turistická značka - Zde se napojíme na žluté značení, které nás dovede po 2,5 km na hlavní silnici. Na hlavní silnici odbočíme vlevo a po 250 m opustíme žluté značení.

vlastní značení – Po hlavní silnici budeme pokračovat přibližně 2 km až do Hromnice. Kolem Kaple sv. Prokopa stále rovně dolů – kontrola č. 2.

Hromnice – 2. kontrola (23 km, 8:45 – 14:00)

Na křižovatce za poštou odbočíme vpravo a pojedeme stále rovně 400 m.

zelené značení a NS Býkov – Žichlice - Na rozcestí odbočíme vlevo a napojíme se na zelené značení a NS Býkov - Žichlice. Kolem Hromnického jezírka se dostaneme po 2 km až na křižovatku Kosina.

žluté místní značení – Na křižovatce se napojíme na žluté značení. to nás dovede po 3 km až na hlavní silnici.

Žlutá turistická značka – Zde budeme pokračovat vlevo po žlutém značení 500 m do Obory. Stále po žlutém značení projedeme Oborou a za ní opustíme žlutou po 1 km na křižovatce Na Můstkách

vlastní značení – Budeme pokračovat po asfaltové silnici přibližně 2,5 km do Nebřezin. Skrz Nebřeziny budeme pokračovat kolem hospody – kontrola č. 3.

Nebřeziny hospoda – 3. kontrola (33 km, 9:00 – 16:00)
Od hospody pojedeme stále rovně 2 km až na křižovatku u kříže. Zde odbočíme vlevo do Plas. Na hlavní silnici se dáme vpravo a dále odbočíme nahoru vpravo do ulice Stará cesta. Dojedeme ke gymnáziu.

Cíl (36 km) Plasy – budova Gymnázia (do 17:00)

Trasu připravili a označili studenti 2. ročníku a Mgr. Tymrová.

Upozornění: Každý se účastní pochodu na vlastní riziko!

Nezapomeňte s námi sdílet vaše zážitky na sociálních sítích pomocí hashtagu #GymplNaCestach. Těšíme se na vaše komentáře, fotky a videa.

38. ročník | 1. 4. 2023