25 KM

Průvodka trasy

Start (7:00 - 10:00) budova Gymnázia Plasy

Vlastní značení: Od gymnázia sejdeme kopec a dáme se do leva, půjdeme přes park a za mostem odbočíme vlevo k zoo.

Zelená turistická značka: Okolo zoo půjdeme pořád rovně a na konci aleje se připojíme na lesní cestu. Půjdeme okolo řeky a po chvíli narazíme na rozdvojení, kde se dáme vlevo. Podél řeky dojdeme až na louku, přes kterou dorazíme ke křižovatce s posezením.

Vlastní značení: Na křižovatce se dáme doprava a za cca 500 metrů bude na trase další rozcestník. U rozcestníku půjdeme doleva na lesní cestu, která nás dovede až ke křižovatce s dřevěným křížem. Zde půjdeme pořád rovně a na další křižovatce se dáme vlevo. Po chvíli se napojíme na modrou stezku.

Modrá turistická značka: Přejdeme hlavní silnici a mezi loukami dojdeme až k lesu. Tam půjdeme pořád rovně asi kilometr a půl, dojdeme k posezení, u kterého je zelený kříž a kde budeme scházet z modré doprava.

1. Samokontrola – rozcestí Doubravské polesí (7,5 km) – opište, v jaké nadmořské výšce se rozcestí nachází

Vlastní značení: Dále sejdeme kopec a půjdeme přes potok pořád dál. Napojíme se na kamínkovou cestu a za chvíli po levé straně půjdeme na žlutou lesní stezku.

Žlutá turistická značka: Po ní pokračujeme až do Koryt.

2. Kontrola – Koryta – hospoda (12 km) (9:30 – 13:30)

Vlastní značení: Projdeme náves a po hlavní silnici půjdeme okolo hřbitova až k lesu. Po levé straně bude odbočka na lesní cestu, cca za 500 metrů se znovu napojíme zpět na hlavní silnici. Po chvíli přejdete most a půjdete pořád rovně. Po levé straně bude cesta do kopce, která slouží jako zkratka do Dolního Hradiště. Ta Vás dovede zpět na hlavní silnici, po které půjdete okolo hospody.

Zelená turistická značka: Přejdeme náves a první odbočkou po zelené stezce se dáme doleva. Po zelené půjdeme až na rozcestí Čečín, kde pokračujeme rovně až do Nebřezin.

3. Kontrola – Nebřeziny – hospoda (21,7 km) (9:00 – 16:00)

(Je možné se vrátit do Plas po stejné cestě jako jsme šli na začátku. Pokračujeme tedy po značení trasy 11 a 16 km), jinak pokračujeme od hospody po silnici až do Plas. Přes Plasy pokračujme stále rovně. Na křižovatce u Konventu odbočíme doprava a parkem dojdeme až k budově Gymnázia.

Cíl (24,5 km): budova Gymnázia do 17:00

Trasu připravil Mgr. Jícha a označili studenti 2. ročníku + Mgr. Zíková + Mgr. Hanzlíček

Upozornění: Každý se účastní pochodu na vlastní riziko! Vaše pejsky veďte na vodítku! Nerozdělávejte vlastní ohně!Nezapomeňte s námi sdílet vaše zážitky na sociálních sítích pomocí hashtagu #GymplNaCestach. Těšíme se na vaše komentáře, fotky a videa.

39. ročník | 6. 4. 2024