25 KM

Průvodka trasy

Start (7:00 - 10:00) budova Gymnázia Plasy

Zelená turistická značka: Od budovy gymnázia sestoupíme po chodníku z kopce dolu až ke křižovatce se silnicí I/27, zde obezřetně přejdete na druhou stranu silnice a následně se dáte ulicí Lipová. Po zelené turistické značce půjdete následujících 10 km, z ulice Lipová přejdete pořád rovně do ulice Hutní. Až silnice bude uhýbat doprava, dáte se po mostu přes řeku doleva. Za mostem odbočíte doprava, po 100 m projdete železničním mostkem a hned za ním se dáte doprava po úzké lesní cestě. Následující 1,5 km půjdete po cestě opisující tok řeky, poté se od řeky oddálíte na následující 2 km. Po dalších 500 m vás čeká sestup dolů k řece, v těsné blízkosti řeky strávíte další 2 km. Od zelené turistické značky se oddělíte na devátém kilometru.

Vlastní značení: Cedule pochodu vás nasměrují do kopce. Cesta vede pod umělým osvětlením až do Ondřejova. Když vyjdete do Ondřejova uvidíte přímo před očima zelenou budovu, kde najdete 1. kontrolu a samozřejmě možnost občerstvení pro hladové turisty.

Ondřejov - 1. kontrola (9 km, 9:00 -13:00)

Žlutá turistická značka: Po svačinové pauze se od hospody dáte doleva a půjdete na konec vsi, kde dále půjdete doleva po silnici a zároveň se tím připojíte na žlutou turistickou značku, po které půjdete následující kilometr. Na horizontu kopce se dáte doprava po cestě směřující do lesa. Po sejití kopce dolů se u potoka odpojíte od žluté turistické značky.

Vlastní značení: Následující 2 km půjdete podle značení pochodu okolo potoka, než se opět napojíte na žlutou turistickou značku.

Žlutá turistická značka: Na druhé straně potoka se u čtyřmezního kamene dáte do kopce po žluté turistické značce, po kilometru se ze žluté turistické značky dáte doleva.

Vlastní značení: Půjdete z kopce dolů, kde vás cesta provede mezi dvěma oplocenkami, po téhle cestě dojdete k silnici. Silnici musíte přejít po malém silničním mostku a za křovím vpravo se dáte doprava na louku, po které dojdete k hranici lesa. Zde se dáte do mírného kopce v lese, po 100 m narazíte na oplocenky, mezi nimi se po vaší levé straně nachází úzká cestička, kterou se po 300 m dostanete na větší cestu, po které se vydáte doleva. Z této cesty zahnete po 100 m doprava, kudy dojdete k oplocence, okolo které se po zahnutí doleva dostanete až na konec lesa. Z lesa půjdete rovně po louce, kde uvidíte naší druhou kontrolu.

Les u Plání – 2. kontrola (14,5 km, 10:00 – 14:30)

Vlastní značení: Po kontrole se dáte doleva po pevnější polní cestě, ze které po 200 m sejdete doprava na horší cestu, ze které po 100 m sejdete doprava na chatrnější cestu. Touhle cestou dojdete po okraji lesa až k potoku, po kterém půjdete následující 2 km. Od potoka se na loučce dáte doprava po polní cestě, po 500 m půjdete doleva po silnici do Loman, kde se budete moct podívat na spadlý Lomanský dub. Po 400 m se v Lomanech na návsi dáte za autobusovou zastávkou doprava, zde se připojíte na naučnou stezku Ludvíka Očenáška.

NS Ludvíka Očenáška: Za Lomany se za rybníkem dáte doleva a dojdete do Plas po NS Ludvíka Očenáška, po cestě, U Mozolýnského mlýna, potkáte náš 3. kontrolní bod, který bude disponován táborákem.

Mozolýnský mlýn – 3. kontrola (20,5 km, 8:00 – 16:00)
V Plasích na konci NS Ludvíka Očenáška se na nádvoří plaského pivovaru dáte doleva a dostanete se chodník, po kterém se vydáte doprava a pak už vám bude chybět pouze vyjít kopec zpět k budově Gymnázia.

Cíl (24,2 km) Plasy – budova Gymnázia (do 17:00)

Trasu připravili a označili studenti sexty a Mgr. Adámková.

Upozornění: Každý se účastní pochodu na vlastní riziko! Vaše pejsky veďte na vodítku! Nerozdělávejte vlastní ohně!Nezapomeňte s námi sdílet vaše zážitky na sociálních sítích pomocí hashtagu #GymplNaCestach. Těšíme se na vaše komentáře, fotky a videa.

38. ročník | 1. 4. 2023