25 KM

Průvodka trasy

Start (7:00 - 10:00): budova Gymnázia Plasy
Červená turistická značka: Od startu se vydáme po červené TZ nad školou směrem na Sokolku.

Vlastní značení: Po 1,9 km na křižovatce lesních cest odbočíme z červené vpravo po vlastním značení směrem na Babinu. Tu projdeme cestou kolem bývalého hostince (3,5 km) a rybníku až k silnici (3,9 km) vedoucí do Kopidla. Po silnici se vydáme vlevo, projdeme prudkou zatáčkou a asi 100 m nad ní odbočíme ze silnice vlevo na cestu vedoucí do lesa. Po ní stoupáme až na rozcestí U Trojice (bod záchrany - 5,0 km) a dále pokračujeme v mapách neuváděnou průsekovou cestou stále po vlastním značení až k silniční křižovatce Kopidlo-Kočín (6,2 km). Pokračujeme po silnici do obce Kočín, kde nás v hostinci po levé straně čeká 1. kontrola (7,3 km).

Kočín 1. kontrola - hostinec 7,3 km (8:30 - 13:00)

Poté jdeme po silnici z kopce dolů na náves, kde u kaple odbočíme ze silnice vlevo kolem rybníka a za sportovním hřištěm sejdeme z asfaltové cesty vpravo na nevýraznou lesní cestu nad Kočínským potokem (7,7 km). Asi po 1,5 km dojdeme k soutoku Kočínského a Kralovického potoka (9,3 km). Překonáme Kralovický potok a cestou vpravo po proudu pokračujeme k jeho soutoku se Střelou (12,0 km). Cestou nás čeká dalších 8 brodů. V údolí Kočínského a následně Kralovického potoka mineme štoly, odvalové haldy a zbytky domů po těžbě vitriolové břidlice, ze které se v 19.stol. vyráběla kyselina sírová. Na soutoku Kralovického potoka se Střelou končí vlastní značení. ¨

Zelená turistická značka: Dále pokračujeme po zelené TZ vpravo proti proudu řeky Střely. Po zelené TZ půjdeme až do Plas. Nejprve však dojdeme do obce Dolní Hradiště, kde se lze občerstvit na návsi v hostinci Nad Střelou (13,5 km). Pak pokračujeme stále po zelené TZ po silnici směrem na Kočín. Asi 200 m za posledním domem Dolního Hradiště odbočuje zelená ze silnice vlevo polní cestou, která asi po 800 m vchází do lesa (14,8 km).

Možné navštívit: Po dalších 500 m je možné sejít ze zelené krátce na vlastní značení, které nás dovede k vyhlídce nad meandrem Střely, kterou zde vybudovaly Lesy ČR (sponzor pochodu). Pak se vrátíme zpět po vlastním značení na zelenou TZ

Zelená turistická značka: Pokračujeme po zelené TZ k býv. hájovně Čečín, kde nás u kapličky čeká 2. kontrola (17,2 km) s možností opékání z vlastních zásob na ohni.

Čečín 2. kontrola - u kapličky - 17,2 km (11:00 - 15:00)

Pak pokračujeme po asfaltové lesní cestě kolem další býv. hájovny Richardky (19,0 km) do Nebřezin, kde je možnost dalšího občerstvení v místním hostinci (21,0 km).

Nebřeziny - 3. kontrola - u hospody - 21 km (9:00 - 16:00) - oheň

Odsud pak stále po zelené TZ po levém břehu, proti proudu řeky Střely, dojdeme do centra Plas a následně k budově gymnázia - místa startu i cílepochodu.

Cíl (24,9 km) Plasy - budova gymnázia (do 17:00)

Trasu připravil a označil: Mgr. Jiří Motis a žáci 3. ročníku

Upozornění: Každý se účastní pochodu na vlastní riziko! Vaše pejsky veďte na vodítku! Nerozdělávejte vlastní ohně!Nezapomeňte s námi sdílet vaše zážitky na sociálních sítích pomocí hashtagu #GymplNaCestach. Těšíme se na vaše komentáře, fotky a videa.

37. ročník | 2. 4. 2022