15 KM

Průvodka trasy

Start (7:00 - 10:00): budova Gymnázia Plasy

Vlastní značení: Od startu sejdeme z kopce. Přejdeme hlavní silnici - DBEJTE NA BEZPEČNOST! - a pokračujeme ulicí Lipová.

Modrá turistická značka: Pokračujeme kolem bývalé železářské huti po modré turistické značce až do Pekla, kde modrá značka zachází do lesa. My ale budeme pokračovat po silnici po vlastním značení (2 km). Na silnici dbejte o vlastní bezpečnost!

Vlastní značení: Vystoupáme Peklo a stále pokračujeme po silnici až do Horního Hradiště. Při příchodu do obce se dáváme vlevo, kde nás bude čekat první kontrola.

1.kontrola - Horní Hradiště - hospoda (3,6 km) (8:00 - 12:00) - ohniště

Vlastní značení: Od kontroly stoupáme po silnici dále směrem na Mladotice. Asi za 700 m sejdeme ze silnice na luční cestu (4,3 km). Ta nás zavede na hranici lesa. (Při vstupu do lesa máte možnost navštívit asi cca 500 m vzdálenou vyhlídku Malovanou skálu. K té dorazíte po žlutých trojúhelnících. Poté se musíte zpátky vrátit na původní lesní cestu.) V lese důsledně sledujte vlastní značení. Po asi 300 metrech odbočíme vpravo na mechovou cestu. Po dalších asi 100 metrech odbočíme vlevo na cestu. Ta nás povede až k nevýrazné křižovatce cest. Na ní se dáme vlevo a po 100 metrech vycházíme z lesa. Po louce jdeme u lesa na již viditelnou cestu mezi poli. Na cestě se dáme vlevo po žluté turistické značce (6 km).

Žlutá turistická značka: Cestou pokračujeme pod železničním mostem kolem Podhrázského Mlýna. Před odbočením ze žluté turistické značky nás bude čekat kontrola.

2. kontrola - pod Mladotickou zastávkou (7,5 km) (9:00 - 13:00)

Zelená turistická značka: Sejdeme ze žluté na želenou turistickou značku a po lávce přejdeme řeku Střelu. Po pravém břehu řeky jdeme až do Plas. Poctivě sledujeme zelenou značku. Asi po jednom kilometru si můžeme odběhnout na Ondřejovské vodopády. Až se budeme blížit k Plasům, uvidíme na řece vodní nádrž Plasy (12,5 km). Dále pokračujeme pod železničním viaduktem stále po zelené kolem studánky Prelátka (13,7 km). Přejdeme přes malou lávku a jdeme pěšinou a poté po asfaltové cestě areálem Velká louka k zelené lávce.

Vlastní značení: Na prostranství před zámkem, nedaleko Centra stavitelského dědictví odbočíme vlevo na silnici, na ní odbočíme vpravo ke křižovatce pod kopcem ke Gymnáziu. Po zdolání posledního stoupání ke Gymnáziu jsem v cíli.

Cíl (15,4 km) Plasy - budova gymnázia (do 17:00)

Trasu připravil Mgr. V. Jícha a třída 2. ročník

Upozornění: Každý se účastní pochodu na vlastní riziko! Vaše pejsky veďte na vodítku! Nerozdělávejte vlastní ohně!

Nezapomeňte s námi sdílet vaše zážitky na sociálních sítích pomocí hashtagu #GymplNaCestach. Těšíme se na vaše komentáře, fotky a videa.

37. ročník | 2. 4. 2022