Alej vzdechů

Alej vzdechů je stromořadí v jihovýchodní části Plas na pravém břehu řeky Střely. Nachází se zde 168 památných lip. Staří lip se pohybuje v průměru 300 let. Jedná se o stromy lípu malolistou a lípu velkolistou.

 Jednotlivé stromy mají obvod kmene od 240 cm až po 520 cm. Na výšku mají stromy od 24 do 29 metrů. V roce 1987 bylo toto stromořadí prohlášeno za památnou dominantu. Důvodem bylo, že Alej vzdechů je zasazena do malebné barokní krajinné kompozice v okolí plaského kláštera. Alej vede z Plas krásnou cestu do nedalekých Nebřezin. Vede zde také zelená turistická zančka.